۳۰,۰۰۰ تومان

Out of stock

تاریخ

۲۹ آذر ماه و ۱۳ دی ماه

زمان

۱۸ الی ۲۰

مکان

دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس

ابراهیم نجاتی

سرفصل ها

– معرفی کانتینرها
– تفاوت کانتینر و ویرچوال ماشین‌ها
– docker images
– dockerfiles
– docker compose
– podman