معرفی دوره:

این دوره با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان در زمینه برنامه نویسی و برنامه نویسی کاربردی برگزار می شود و تلاش مدرسین و عوامل اجرایی این است تا به پیشرفت دانشجویان کمک کنند.

زمان و مکان:

شروع دوره: 15 مرداد ماه 1399

پایان دوره: 15 شهریور 1399

زمان برگزاری: روز های فرد – ساعت 09 الی 11

مکان برگزاری: سامانه آموزش مجازی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *