۰ تومان

تاریخ:

یکشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱

مکان برگزاری:

تالار دکتر مدیرشانه‌چی واقع در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مادریتور این جلسه:

یسنا پیام‌نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق